การจัดการความรู้กรมยุทธการทหารอากาศ

Directorate of Operations Knowledge Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

" เรื่องของอาเซียน ต้องถามเรา " ASEAN Air Force Expert

การจัดการความรู้ด้านกิจการอาเซียน กรมยุทธการทหารอากาศ : DO ASEANคณะทำงานร่วม ทอ.-ทอ.ในกลุ่มประเทศอาเซียน (Air Working Group:AWG)


กิจการอาเซียนกองทัพอากาศ (RTAF Role In ASEAN)